happened

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

I feel really, really bad about what happened, and I wanna tell you something.

Olanlar konusunda kendimi çok kötü hissediyorum ve sana bir şey söylemek istiyorum.

But first, you tell me how you think that's gonna happen, and then I'll probably say the same thing.

Ama önce sen bana onun nasıl olacağını bir söyle. Sonra muhtemelen ben de sana aynı şeyi söylerim.

Do you know what happened three years ago today?

Üç yıl önce bugün ne oldu biliyor musun?

Look, I'm really sorry for what happened last night.

Bak, dün gece olanlar için gerçekten çok üzgünüm.

And then something happened, something that I knew was impossible but it happened anyway.

Ama sonra bir şey oldu. İmkansız olduğunu biliyordum ama yine de oldu.

Well, thank you, but I promise you, it's not going to be huge because nothing is going to happen.

Peki, teşekkür ederim, ama size söz veriyorum, bu kocaman bir şey olmayacak çünkü bir şey olmayacak.

Something happened to me a very long time ago.

Çok uzun bir zaman önce bir şey oldu bana.

You know what happened here last night?

Dün gece burada ne olduğunu biliyor musun?