English-Turkish translations for happening:

gelenler · olay · olma · vaka · gerçekleşme · ilişki · happening · other translations

happening gelenler

And when she came back, did she say anything about what happened?

Ve geri geldiğinde, ne olduğu hakkında, herhangi bir şey söyledi mi?

I think something bad happened to her, yeah.

Bence başına kötü bir şey geldi, evet.

I think something happened to her.

Sanırım başına bir şey geldi.

Click to see more example sentences
happening olay

This happened five years ago.

Bu olay beş yıl önce oldu.

What happened a year ago that was our fault.

Bu olay bir sene önce oldu ve bizim suçumuzdu

And how exactly could that have happened?

Peki, olay tam olarak nasıl oldu?

Click to see more example sentences
happening olma

But, you can't make anything happen without a man, right?

Ama, bir erkek olmadan bir şey yapamazsın, değil mi?

Put it back before something happens.

Bir şey olmadan önce onu geri koy.

This is gonna keep happening!

Bu olmaya devam edecek!

Click to see more example sentences
happening vaka

But a case like yours happens once in a million years.

Ama seninki gibi bir vaka bir milyon yılda bir gelir.

It's rare, but it can happen.

Çok nadir bir vaka ama olabilir.

There are cases, rare, but they happen,

Görülen nadir vakalar var. Ama oluyor.

happening gerçekleşme

But she's not the only accident waiting to happen.

Ama gerçekleşmeyi bekleyen tek kaza o değil.

This entire chain of events is gonna start happening this afternoon.

Bütün bu olaylar zinciri bu öğleden sonra gerçekleşmeye başlayacak.

An explosion waiting to happen.

Gerçekleşmeyi bekleyen bir patlama.

happening ilişki

Listen, it happens in every relationship, okay?

Dinle, her ilişkide böyle şey olur, tamam mı?

It happened some kind of, click.

Bir şey oldu, Bir çeşit ilişki.

happening happening

What happens in Aksaray, stays in Aksaray. Period.

What happens in Aksaray, stays in Aksaray." Bitti.