English-Turkish translations for happenstance:

rastlantı · tesadüf, tesadüf. · other translations

happenstance rastlantı

What a crazy random happenstance.

Ne kadar çılgınca bir rastlantı.

happenstance tesadüf, tesadüf.

Now we're both here, Looking at this book, but that's just happenstance, I suppose.

Şimdi ikimiz burada, bu kitaba bakıyoruz, ama bu sadece tesadüf, sanırım.