English-Turkish translations for hardworking:

çalışkan · çok çalışkan · çok çalışan · other translations

hardworking çalışkan

Many years ago there was a hardworking young carpenter named Joseph and one day, Joseph and his friend Robby

Çok uzun yıllar önce, Yusuf isimli genç ve çalışkan bir marangoz vardı. Bir gün Yusuf ve arkadaşı Robby

Unless there's another hardworking, equally starved Starfleet officer around.

Etrafta çalışkan, açlıktan kıvranan başka bir Yıldız Filosu subayı yoksa.

That means you're a hardworking man.

Demek ki çalışkan bir adamsın.

Click to see more example sentences
hardworking çok çalışkan

Many years ago there was a hardworking young carpenter named Joseph and one day, Joseph and his friend Robby

Çok uzun yıllar önce, Yusuf isimli genç ve çalışkan bir marangoz vardı. Bir gün Yusuf ve arkadaşı Robby

He always struck me as a very genuine man, and a very hardworking man.

Bana daima oldukça samimi ve çok çalışkan bir adam olarak görünmüştür.

I got a job to do for a hardworking lady that deserves a party.

Yapacak bir işim var bir partiyi hak eden, çok çalışkan bir bayan için.

Click to see more example sentences
hardworking çok çalışan

They're good, hardworking people, and they're afraid of losing you.

İyi, çok çalışan insanlar ve seni kaybetmekten korkuyorlar.

Du Ru Mi is so hardworking.

Du Ru Mi çok çalışıyorsun.

You're always so friendly and hardworking and self-possessed.

Her zaman arkadaş gibisin,çok çalışıyorsun ve kendine hakimsin.

Click to see more example sentences