English-Turkish translations for hare:

tavşan · other translations

hare tavşan

Do you know anything about the Hare Club For Men?

Erkekler İçin Tavşan Kulübü hakkında bir şey biliyor musunuz?

And can I apologise for the hare, then and now.

O zaman ve şimdi tavşan için özür dileyebilir miyim?

Look, mummy, I'm drawing a hare.

Bak anne, bir yaban tavşanı çiziyorum.

Click to see more example sentences