English-Turkish translations for harem:

Harem · other translations

harem Harem

No matter how rich the guy is, my mother would never join a harem.

Adam ne kadar zengin olursa olsun, annem asla bir hareme katılmaz.

Do you know what harem means?

Harem ne demek biliyor musunuz?

Not exactly suleiman's harem, is it?

Bir Süleyman'ın haremi sayılmaz, değil mi?

Click to see more example sentences