English-Turkish translations for harmful:

zararsız · zararlı · tehlikeli · kötü · other translations

harmful zararsız

Now, this time this time Colonel whatever that woman did, whatever harm that she

Bu sefer, bu sefer Albay, o kadın her ne yaptıysa, ne zarar verdiyse

Someone wants to harm you.

Biri size zarar vermek istiyor.

This will harm him

Bu ona zarar verir.

Click to see more example sentences
harmful zararlı

Your ancestor invented a weapon a device that's extremely harmful to vampires.

Atan bir silah icat etmişti Vampirler için inanılmaz derecede zararlı bir icat.

Yes, and there's nothing harmful in it.

Evet, ve içinde zararlı hiçbir şey yok.

It's not harmful radiation, is it?

Zararlı radyasyon değil, değil mi?

Click to see more example sentences
harmful tehlikeli

These three are dangerous rebels who will harm Tokugawa.

Bunlar Tokugawa'ya zarar verecek üç tehlikeli isyankardır.

What kind of father sends his daughter into harm's way like that, Alan?

Ne çeşit bir baba, kızını böyle tehlikeli bir durumun içine sokar, Alan?

These three are dangerous rebels who will harm Togugawa.

Bunlar Tokugawa'ya zarar verecek üç tehlikeli isyankârdır.

Click to see more example sentences
harmful kötü

Please, mr. Finley, i mean you no harm.

Lütfen, Bay Finley, kötü bir niyetim yok.

He betrayed me, and worse, he put you in harm's way.

Bana ihanet etti, daha da kötüsü, sizi de tehlikeye attı.

Okay, Djay, I didn't mean no harm.

Tamam, Djay. Kötü bir niyetim yoktu.