English-Turkish translations for harmonic:

harmonik · ahenkli · uyumlu · harmonik ses · harmonik olarak ., harmonik olarak · other translations

harmonic harmonik

Geometry and harmonic vibrations that's how we did it, Belly and I.

Geometri ve harmonik titreşimler Belly ve ben bu şekilde yapmıştık.

After all, this is my first harmonic convergence.

Ne de olsa bu benim ilk Harmonik Yakınsama'm.

When harmonic convergence comes, I will destroy you forever.

Harmonik Yakınsama geldiğinde seni sonsuza dek yok edeceğim.

Click to see more example sentences
harmonic ahenkli

Harmonic convergence was just a couple weeks ago.

Ahenk Birleşmesi olalı daha bir kaç hafta oldu.

Harmonic convergence changed everything.

Ahenk Birleşmesi her şeyi değiştirdi.

Harmonic convergence is only a few hours away.

Ahenk Birleşmesi sadece birkaç saat sonra gerçekleşecek.

Click to see more example sentences
harmonic uyumlu

It's a complicated mixture of many harmonics, okay?

Bir çok uyumlu melodinin karmaşık bir karışımı.

Adjusting shield harmonics.

Kalkan uyumu ayarlanıyor.

The spatiaI harmonics are incompatible.

Uzaysal uyumlar birbirine zıt.

harmonic harmonik ses

On the Enterprise, we used harmonic resonators to relieve tectonic pressures on Drema IV.

Biz atılganda, harmonik ses yansıtıcalarını Drema IV'deki tektonik basınçları bastırmak için kullandık.

harmonic harmonik olarak ., harmonik olarak

After all, this is my first harmonic convergence.

Ne de olsa bu benim ilk Harmonik Yakınsama'm.