English-Turkish translations for harp:

harp., harp · arp · Harp çalmak · other translations

We also found translations for word harp in Turkish.

harp harp., harp

That's a harp and that's a dress.

O bir harp ve bu da bir elbise.

Michelle Branch, Jessica Harp this is Haley.

Michelle Branch, Jessica Harp bu Haley.

Michelle Branch and Jessica Harp The Wreckers!

Michelle Branch ve Jessica Harp The Wreckers!

Click to see more example sentences
harp arp

And the day arrives for Lily and Marshall's very big indoor wedding with a harp.

Ve Lily ile Marshall'ın çok büyük kapalı yer düğününün günü geldi bir arp ile birlikte.

You know, I rather imagined meadows, waterfalls, maybe even a harp.

Sen l yerine hayal çayırlar, şelaleler, belki de bir arp, biliyorum.

Cecile, my darling daughter, practice for your harp recital.

Sevgili kızım Cecile, arp resitali için prova yapmalısın.

Click to see more example sentences
harp Harp çalmak

The newtplaythe flute The carpplaythe harp

Birimiz harp çalar Birimiz de flütü

Dick Harper playing the harp.

Dick Harper harp çalıyor.