English-Turkish translations for harpoon:

zıpkın · other translations

harpoon zıpkın

I think you'd better get another harpoon ready.

Başka bir zıpkın hazır etsen iyi olur bence.

A woman throws a harpoon into you, and you go where she pulls.

Bir kadın sana bir zıpkın fırlatır ve nereye çekerse oraya gidersin.

Give me a harpoon!

Bana bir zıpkın verin!

Click to see more example sentences