English-Turkish translations for harpsichord:

klavsen · harpsikord, harpsikord . · other translations

harpsichord klavsen

There is also a harpsichord for you to play.

Ayrıca bir de senin çalman için bir klavsen var.

Rainy evenings one hour at the harpsichord!

Yağmurlu akşamlar Klavsen ile bir saat!

harpsichord harpsikord, harpsikord .

I play the harpsichord.

Ben de harpsikord çalarım.