English-Turkish translations for harrow:

üzmek · tırmık · asap bozucu . · other translations

harrow üzmek

local business owner and a man with a harrowing story.

Yerel işletme sahibi ve üzücü bir hikayesi olan bir adam.

There is nothing more harrowing than being a slave.

Köle olmaktan daha üzücü bir şey yoktur.

LASKOV: What a harrowing physical display you gave us.

Bize sunduğunuz ne kadar üzücü bir fiziksel gösteriydi.

harrow tırmık

Hoe and harrow, plough and axe,

Çapa ve tırmık Pulluk ve balta

harrow asap bozucu .

Listen, working with you is harrowing enough, okay?

Seninle çalışmak yeterince asap bozucu, tamam mı?