English-Turkish translations for haste:

acele · telaş · hız · other translations

haste acele

Please come in haste to our village to help us.

Lütfen bize yardım etmek için acele köye gelin.

Find me that child and make haste.

Bana o çocuğu bulun. Ve acele edin.

Please, sir. We must make haste.

Lütfen bayım, acele etmem gerek.

Click to see more example sentences
haste telaş

And haste leaves behind evidence.

Telaş da geride kanıt bırakır.

Why such haste?

Bu telaş niye?

haste hız

I think haste is necessary.

Sanırım hızlı olmak gerekli.

Start The engines, full-haste!

Motorları tam hız çalıştırın!