English-Turkish translations for hat:

şapka, şapkalı · bere · başlık · kardinalin şapkası · other translations

hat şapka, şapkalı

You're a wonderful brother. And this is a beautiful hat.

Sen harika bir kardeşsin, ve bu da harika bir şapka.

Then you'll be ready for a hat like mine.

O zaman benimki gibi bir şapkaya hazır olursun.

It's a pretty hat.

Çok hoş bir şapka.

Click to see more example sentences
hat bere

That's a very cute hat.

Çok şirin bir bere.

Your hipster wool hat collection?

Hippi modası yün bere koleksiyonu?

hat başlık

Bobby, it's a dead man's hat.

Boby, o ölü bir adamın başlığı.

Hey, look, a bishop's hat.

Bak, bir piskopos başlığı.

hat kardinalin şapkası

And every egg wears a cardinal's hat and a smile of obedience and piety.

Ve her yumurta bir kardinal şapkası takıyor. Bağlılık ve dindarlıkla gülümsüyorlar.

And a cardinal's hat.

Ve bir kardinal şapkası.