English-Turkish translations for hatch:

kapak · olmak · çıkmak · yumurta · yapmak · ambar kapağı · yumurtadan çıkmak · ambar ağzı · other translations

hatch kapak

There's a wooden hatch under a mound of dirt.

Bir toprak yığınının altında ahşap bir ambar kapağı var.

This might be a hatch.

Bu bir kapak olmalı?

Close the goddamn hatch!

Kapat şu lanet kapağı.

Click to see more example sentences
hatch olmak

There might be a way out, delivery hatch or something.

Bir çıkış yolu olabilir. Sevkiyat ambarı ya da öyle bir şey.

What exactly does Hatch do for you?

Hatch sizin için tam olarak ne yapıyor?

This might be a hatch.

Bu bir kapak olmalı?

Click to see more example sentences
hatch çıkmak

There might be a way out, delivery hatch or something.

Bir çıkış yolu olabilir. Sevkiyat ambarı ya da öyle bir şey.

Escape hatch, huh?

Çıkış kapağı ha?

Open all hatches and proceed quietly onto the casing.

Tüm kapakları açın ve sessizce dışarı çıkın.

Click to see more example sentences
hatch yumurta

One day she warmed an egg in her sweater and a snake hatched from it.

Bir gün kazağı içinde bir yumurta ısıttı ve o yumurtadan bir yılan çıktı.

Each day more eggs will hatch.

Her gün daha fazla yumurta çatlar.

But then in the last two seasons, seven young kakapo were successfully hatched.

Ama sonra son iki mevsimde yedi baykuş papağanı yavrusu başarıyla yumurtadan çıktı.

Click to see more example sentences
hatch yapmak

What exactly does Hatch do for you?

Hatch sizin için tam olarak ne yapıyor?

Hatch did that for you? No.

Hatch bunu senin için mi yaptı?

No, Hatch, maybe you shouldn't!

Hayır, Hatch, belki de yapmamalısın!

Click to see more example sentences
hatch ambar kapağı

There's a wooden hatch under a mound of dirt.

Bir toprak yığınının altında ahşap bir ambar kapağı var.

Behind the tree line there's a wooden hatch under a mound of dirt.

Ağaç sınırının arkasında bir toprak yığınının altında ahşap bir ambar kapağı var.

Hatch is secured.

Ambar kapağı güvenli.

hatch yumurtadan çıkmak

Newly hatched barnacle geese.

Yumurtadan yeni çıkan Yaban Kazları.

Dad? Dad, the peacocks are hatching!

Tavus kuşları yumurtadan çıkıyorlar baba.

Dad, the peacocks are hatching!

Tavus kuşları yumurtadan çıkıyor!

hatch ambar ağzı

That's it. There's the other hatch.

İşte bu da diğer ambar ağzı.