English-Turkish translations for hate:

nefret · nefret etmek · kin · üzmek · nefret duymak · other translations

hate nefret

Okay, look, I've got a really bad feeling here, and I would hate for your first time

Dinle, içimde çok kötü bir his var ve ilk seferin için gerçekten nefret

No, no, women will hate that.

Hayır, hayır kadınlar nefret edecek.

See? That's why I hate these stupid things.

Bak, bu aptalca şeylerden bu yüzden nefret ediyorum.

Click to see more example sentences
hate nefret etmek

You're selfish and and you know how much I love you, but I hate you for making me see it.

Bencilsin ve ve seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama bunu yaptığın için senden nefret ediyorum.

I hate it too, sometimes.

Bazen ben de nefret ediyorum.

Why does she hate us so much?

Bizden niye bu kadar nefret ediyor?

Click to see more example sentences
hate kin

Sota, whatever happens you mustn't hate people, or hold grudges against them.

Sota, ne olursa olsun insanlardan nefret etmemelisin ya da onlara karşı kin duymamalısın.

Sota you mustn't hate people, or hold grudges against them.

Sota insanlardan nefret etmemelisin ya da kin beslememelisin.

Where's the outrage, the anger, the hate?

Kin nerede, öfke nerede, nefret nerede?

Click to see more example sentences
hate üzmek

Well, Matt lives to hate vampires another day,

Matt vampirlerden nefret etmek üzere bir gün daha yaşıyor

Don't worry. He hates it too.

Üzülmeyin, o da nefret ediyor.

hate nefret duymak

I thanked him by hating him.

Ona nefret duyarak teşekkür ettim.

Mercado only respects people he hates.

Mercado sadece nefret ettiklerine saygı duyar.