English-Turkish translations for hatter:

Şapkacı, şapkacı. · other translations

hatter Şapkacı, şapkacı.

There is no place! shouted the crazy hatter and March the rabbit.

Burada yer yok!" diye bağırdı Tırlak Şapkacı ve Tezcan Tavşan.

How nice to see you The little hatter, right?

Seni görmek ne güzel. Küçük şapkacı, değil mi?

You're coming with us, hatter.

Sen de bizimle geliyorsun, Şapkacı.

Click to see more example sentences