English-Turkish translations for haughty:

kibirli · mağrur · other translations

haughty kibirli

Is Mr. Fogg always so proper, haughty and formal?

Bay Fogg her zaman bu kadar münasip, kibirli ve resmi midir?

a haughty spirit before the fall.

düşmeden önce de kibirli bir ruh.

Pride goeth before destruction and an haughty spirit before the fall.

Yıkımın önünde gurur gider; düşüşün önünde kibirli bir ruh.

Click to see more example sentences
haughty mağrur

On the outside she seems so haughty..

Dışarıdan o kadar mağrur gözüküyor ki