English-Turkish translations for hawk:

şahin · atmacalar, atmaca · çıkarmak · doğan · balgam çıkarmak., balgam çıkarmak · other translations

hawk şahin

Ever since then, they been watching me like a hawk.

Evet, o zamandan beri şahin gibi izliyorlar beni.

This Red Hawk story is just the beginning.

Bu Kızıl Şahin hikâyesi sadece bir başlangıç.

Okay, okay, new movie. Black Hawk Down.

Tamam tamam, yeni filmimiz Kara Şahin Düştü.

Click to see more example sentences
hawk atmacalar, atmaca

The adoption lady's watching her like a hawk.

Evlat edinme görevlisi atmaca gibi onu izliyor.

Hey, is that a hawk?

Hey, atmaca şu?

Like the hawk?

Atmaca gibi mi?

Click to see more example sentences
hawk çıkarmak

Hey, hawkes heard the autopsy report came back on edward archerson.

Hey, Hawkes. Edward Acherson'la ilgili otopsi raporu çıkmış diye duydum. Boğulma.

Finally, a couple black hawks airlifted us out of there.

Sonunda, bir kaç Kara Şahin gelip, bizi oradan çıkardı

Hawke did his work well, Morris.

Hawke iyi bir çıkardı, Morris.

Click to see more example sentences
hawk doğan

For Hawking, this ultimate destructive force of nature was familiar territory.

Hawking için, doğanın bu nihai yok edici gücü "tanıdık bölge"ydi

I know. It's like, why can't we hunt something cool like a hawk, or an eagle, or something with some talons?

Neden daha iyi bir şey avlamıyoruz ki bir doğan, veya bir kartal, veya pençesi olan bir şey?

hawk balgam çıkarmak., balgam çıkarmak

Now, hawk a loogie.

Şimdi ise balgam çıkar.