English-Turkish translations for hayloft:

samanlık ., samanlık · other translations

hayloft samanlık ., samanlık

Maybe there's some hayseeds in the hayloft.

Belki de samanlıkta biraz tohum vardır.