English-Turkish translations for hazy:

puslu · other translations

hazy puslu

A very hot and hazy day.

Çok sıcak ve puslu bir gün.

Life was like a cold dream; unreal and hazy, without meaning.

Hayat soğuk bir rüya gibi; gerçek dışı ve puslu, anlamsız.

Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?

Neden senin hatırındaki her şey çok tutarsız ve puslu?

Click to see more example sentences