English-Turkish translations for headache:

ağrı · baş ağrısı · başağrısı · dert · other translations

headache ağrı

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

I came in here for something for a headache.

Buraya baş ağrısı için bir şey almaya geldim.

My wife's got a headache this big.

Karımın bu kadar büyük bir baş ağrısı var.

Click to see more example sentences
headache baş ağrısı

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

I came in here for something for a headache.

Buraya baş ağrısı için bir şey almaya geldim.

My wife's got a headache this big.

Karımın bu kadar büyük bir baş ağrısı var.

Click to see more example sentences
headache başağrısı

Very weird headache. Really weird.

Garip bir başağrısı. çok garip.

And there's the headache.

Ve işte bu başağrısı

Here comes a headache.

İşte bir başağrısı geliyor.

Click to see more example sentences
headache dert

And one whopper headache for Elmer Fudd.

Ve Elmer Fudd için büyük bir dert.