English-Turkish translations for headgear:

başlık · dizgin · other translations

headgear

Ooh, it's my old headgear.

O benim eski dişliğim.

That's the spirit, Headgear.

İşte ruh bu, Kafakaskı.

Yeah, asthma and headgear.

Evet, astım ve başIık.