English-Turkish translations for heading:

kafa · baş · yön · rota · başlık · konu · other translations

heading kafa

It ain't much more than a head and a heart right now, but that's all you need, don't you?

Şu an bir kafa ve kalpten başka bir şey değil ama sana da gereken bu değil mi?

He's in over his head, and he knows it.

O adam kafasının içinde ve bunu o da biliyor.

You tell me right now or I swear I blow your head off.

Ya bana şimdi söylersin ya da yemin ederim kafanı havaya uçururum.

Click to see more example sentences
heading baş

See, this is a family business, and I am the head of the family.

Bak, bu bir aile işi ve ailenin başında da ben varım.

A right and left to the head!

Başa bir sağ ve bir sol.

Hold your head up, Jim.

Başını dik tut, Jim.

Click to see more example sentences
heading yön

Okay, okay, we're going to head in that direction.

Tamam, tamam. O yöne doğru devam ediyoruz.

Hey African brother, turn your head the other way.

Hey Afrikalı kardeşim, kafanı başka yöne çevir.

Mr. Potato head at your six, closing fast.

Bay patates kafa altı yönünde, hızla yaklaşıyor.

Click to see more example sentences
heading rota

A very important scientific discovery awaits us on this heading.

Bu rotada çok önemli bir bilimsel keşif bizi bekliyor.

Computer, set a new heading.

Bilgisayar, yeni bir rota çiz.

Computer, new heading.

Bilgisayar, yeni rota.

Click to see more example sentences
heading başlık

And you got a heading here

Burada bir başlık var

There's only one pink brush head and Big was giving his to me.

Sadece bir tane pembe fırça başlığı vardı ve Büyük onu bana verdi.

What's the next chapter heading?

Bir sonraki bölümün başlığı ne?

Click to see more example sentences
heading konu

Definitely no head, but not sure about the hands.

Kafa kesin yok, Ama eller konusunda emin değilim.

Then let the head of the familyworry about it.

O zaman izin ver, bu konuda ailenin reisi endişelensin.