English-Turkish translations for headless:

başsız · kafasız ., kafasız · other translations

headless başsız

The headless ghost of Mr. Eugene Rilsby still walks his abandoned farmhouse.

Bay Eugene Rilsby'nin başsız hayaleti terk edilmiş çiftlik evinde hâlâ yürüyordu.

It's the Delerium Archive, final resting place of the headless monks, the biggest museum ever.

Burası Delerium Arşivi, başsız keşişlerin son dinlenme yeri, var olan en büyük müze.

Come here, headless ghost.

Başsız hayalet, buraya gel.

Click to see more example sentences
headless kafasız ., kafasız

Apparently they have a headless homicide victim.

Görünüşe göre ellerinde kafasız bir cinayet kurbanı var.

While I was out, a headless mutant broke in and stole a package.

Ben dışarıdayken,kafasız bir mutant buraya girdi ve bir paket çaldı.

A headless corpse.

Kafasız bir ceset.

Click to see more example sentences