English-Turkish translations for headline:

manşet · başlık · other translations

headline manşet

National policy, state headlines, global access, and Pierson

Ulusal poliçe eyalet manşetleri global erişim ve Pierson

That's not a headline anyone wants to see, right?

Bu kimsenin görmek isteyeceği bir manşet değil, değil mi?

Here's a headline for you:

İşte senin için manşet:

Click to see more example sentences
headline başlık

I found it over there. Looks like a newspaper. Look at the headline.

Ben orada bitti bulundu. bir gazete gibi görünüyor. başlık bak.

Isn't that a good headline?

İyi bir başlık değil mi?

Therefore, not a very good headline.

Bu yüzden iyi bir başlık değil.

Click to see more example sentences