English-Turkish translations for headmaster:

Müdür · okul Müdürü · özel okul müdürü ., özel okul müdürü · other translations

headmaster Müdür

I also noticed that you were very close to headmaster O'Dell the other day.

Aynı zamanda geçen gün Müdür O'Dell ile de çok yakın olduğunu fark ettim.

Thank you, headmaster, for those kind words of welcome.

Teşekkürler, müdür bey, bu nazik hoş geldiniz sözleriniz için.

He'II be under the finest headmaster Hogwarts has seen, Albus Dumbledore.

Hogwarts'ın en iyi müdürünün gözetimi altında olacak. Albus Dumbledore.

Click to see more example sentences
headmaster okul Müdürü

Mr. Trask, the headmaster, he promised to get me into Harvard.

Okul müdürü Bay Trask beni Harvard'a sokacağına söz verdi.

The headmaster and all the teachers sit here.

Okul müdürü ve tüm öğretmenler burada oturur.

As the new headmaster of Manchester Prep

Manchester Hazırlık Okulunun yeni müdürü olarak

Click to see more example sentences
headmaster özel okul müdürü ., özel okul müdürü

This fat old headmaster of some private school?

Bir özel okulda şişman ve yaşIı bir müdür.