English-Turkish translations for healer:

şifacı · üfürükçü, üfürükçü . · other translations

healer şifacı

People don't know this about me, but I'm actually a healer.

İnsanlar bilmiyorum bu benim için, ama aslında bir şifacı değilim.

I'm a fast healer.

Ben hızlı bir şifacı.

He sees himself as a healer.

Kendisini bir şifacı olarak görür.

Click to see more example sentences
healer üfürükçü, üfürükçü .

Indonesia, healers, reiki, cafes, tears, revelations, amazing people, amazing conversations. Unforgettable and life-changing experiences.

Endonezya, üfürükçüler, reiki, kafeler, göz yaşları, değişimler muhteşem insanlar, muhteşem sohbetler. hayatını değiştiren unutulmaz deneyimler.

But Jion is still just some rip-of faith healer targeting society's political and economical echelons.

Ancak, Jion hâlâ toplumdaki siyasi ve ekonomik hiyerarşileri hedefleyen, sahtekar bir üfürükçü.