English-Turkish translations for healthful:

sağlıklı · sağlığa yararlı · sıhhatli · yararlı · other translations

healthful sağlıklı

Order me a health pizza.

Bana bir sağlıklı pizza.

He's responsible for your health.

Senin sağlığından o sorumlu.

International cuisine, healthful and nutritious food.

Uluslararası mutfak, sağlıklı ve besleyici yemekler.

Click to see more example sentences
healthful sağlığa yararlı

No, but bring his health card tomorrow.

Hayır, ama yarın sağlık karnesini getirin.

The health inspector comes tomorrow.

Sağlık müfettişi yarın geliyor.

And a week of free counseling has proved very beneficial for this town's physical health.

Ve bir haftalık ücretsiz danışmanlık kasabanın fiziksel sağlığı için çok yararlı oldu.

healthful sıhhatli

This Health and Wellness Month is an inspired idea.

Bu "Sağlık ve Sıhhat Ayı" gerçekten güzel bir fikir.

This whole Health and Wellness Month? My idea.

Bu Sağlık ve Sıhhat Ayı, benim fikrimdi.

You know, the Health and Wellnessneonth was a great idea.

Bu, Sağlık ve Sıhhat Ayı harika bir fikirdi.

healthful yararlı

No, but bring his health card tomorrow.

Hayır, ama yarın sağlık karnesini getirin.

The health inspector comes tomorrow.

Sağlık müfettişi yarın geliyor.

And a week of free counseling has proved very beneficial for this town's physical health.

Ve bir haftalık ücretsiz danışmanlık kasabanın fiziksel sağlığı için çok yararlı oldu.