English-Turkish translations for hear:

duymak · dinlemek · öğrenmek · işitmek · onaylamak · other translations

hear duymak

Did you see anything else or hear anything else?

Başka bir şey gördün ya da duydun mu?

Do you want to hear something interesting?

İlginç bir şey duymak ister misin?

You hear anything else?

Başka bir şey duydun mu?

Click to see more example sentences
hear dinlemek

I'll tell you one thing and this is very hard nobody wants to hear you talk.

Sana tek bir şey söyleyeceğim bu da çok zor bir şey kimse konuşmanı dinlemek istemiyor.

Do you wanna hear a story?

Bir hikaye dinlemek ister misin?

You wanna hear something? Yeah, sure.

Bir şey dinlemek ister misin?

Click to see more example sentences
hear öğrenmek

But we really want to hear about Ross' new girlfriend.

Ama biz Ross'un yeni kız arkadaşı kim, öğrenmek istiyoruz.

I would Iike to hear more about Natali.

Natali hakkında daha fazla şey öğrenmek isterim.

You heared the script a-z..

Senaryoyu a-z ye öğrendin..

hear işitmek

Did I hear you right, sinner?

Seni doğru mu işittim, günahkar?

I can hear it, grand-père. And there is no wind.

Onu işitiyorum büyükbaba ve üstelik rüzgar da yok.

hear onaylamak

After the hearing, Judge Ramsey's court writ mittimus papers.

Duruşmadan sonra, Yargıç Ramsey'in mahkemesi belgeleri onayladı.