English-Turkish translations for heartbeat:

kalp atışı · ruh · other translations

heartbeat kalp atışı

I thought I heard a heartbeat, it wasn't a heartbeat, it was an echo.

Bir kalp atışı duyduğumu sanmıştım. Kalp atışı değildi. O bir yankıydı.

A whole human life is just a heartbeat here in heaven.

Koca bir insan ömrü, cennette sadece bir kalp atışı.

High pulse, no heartbeat on the left side.

Nabız yüksek, sol tarafında kalp atışı yok.

Click to see more example sentences
heartbeat ruh

Sex, your heartbeat your soul.

Seks, senin kalp atisin ruhun.