English-Turkish translations for heartbreak:

kalp kırıklığı., kalp kırıklığı · acı · keder · other translations

heartbreak kalp kırıklığı., kalp kırıklığı

And now you have the heartbreak.

Ve şimdi de kalp kırıklığın var.

A lot of lies, heartbreak.

Bir çok yalan kalp kırıklığı.

Oh, there's some heartbreak.

Oh, biraz kalp kırıklığı vardır.

Click to see more example sentences
heartbreak acı

The princess she's a river filled with tears of sadness and heartbreak.

Prenses Bir nehirdir. Üzüntü ve kalp acısından gözyaşları ile dolu.

Maybe a main character gets into a relationship then suffers a little heartbreak.

Belki de ana karakter bir ilişkiye girer ve sonra küçük bir kalp kırılmasıyla acı çeker.

Filled with tears of sadness and heartbreak.

Üzüntü ve kalp acısından gözyaşları ile dolu.

Click to see more example sentences
heartbreak keder

Misery, heartbreak, pain happiness, love

Perişanlık, keder, acı mutluluk, aşk

You know, passion, heartbreak, jealousy.

Sen tutku, keder, kıskançlık, biliyorum.