English-Turkish translations for heartless:

kalpsiz · zalim · acımasız · merhametsizlik., merhametsiz, merhametsizlik · yüreksiz · other translations

heartless kalpsiz

Five years ago it was destroyed by a cruel and heartless duke.

Beş yıl önce zalim ve kalpsiz bir dük tarafından talan edildi.

Perhaps, because I am heartless there is nothing precious to me.

Belki de, kalpsiz olduğum için hiçbir şey bana değerli gelmiyor.

I'm a heartless fool.

Ben kalpsiz bir aptalım.

Click to see more example sentences
heartless zalim

Five years ago it was destroyed by a cruel and heartless duke.

Beş yıl önce zalim ve kalpsiz bir dük tarafından talan edildi.

I've seen many cruel people. But not a heartless friend like you!

Çok zalim insan gördüm ama senin gibi kalpsiz bir arkadaş görmedim.

My cruel lover is heartless.

Benim aşkım zalim ve kalpsiz

Click to see more example sentences
heartless acımasız

Heartless and cruel.

Kalpsiz ve acımasız.

Not heartless, realistic.

Acımasız değil, gerçekçi.

Vicious and heartless.

Tehlikeli ve acımasız.

Click to see more example sentences
heartless merhametsizlik., merhametsiz, merhametsizlik

A heartless place.

Merhametsiz bir yer.

heartless yüreksiz

Such heartless dog

Ne yüreksiz köpek