English-Turkish translations for heated:

ateşli · hararetli · other translations

heated ateşli

A forge without heat or fire Impressive.

Isı ya da ateş olmadan demircilik. Etkileyici!

Very good, heat.

Çok güzel, ateş.

HELL HEAT starring Beat Takeshi

CEHENNEM ATEŞİ Başrolde: Beat Takeshi

Click to see more example sentences
heated hararetli

Lee's servant witnessed a fight and heated argument between lp Man and Lee last night

Lee'nin hizmetçi kavga tanık lp Man ve Lee arasında hararetli tartışma dün gece

Look, I mean, nothing personal, but tobacco generates a little more heat than alcohol.

Bak, diyorum ki, kişisel bir şey değil, ama tütün alkolden biraz daha fazla hararet yaratıyor.

And it looked a little heated.

Biraz da hararetli bir konuşmaymış.