English-Turkish translations for heather:

funda · süpürgeotu · other translations

heather funda

White heather for good luck, Miss Catherine.

İyi şans için beyaz funda Bayan Catherine.

Get me some heather, please.

Bana biraz funda getir lütfen.

heather süpürgeotu

A couple of heathers, a bunch of Jennifers, somebody Dushku.

Süpürgeotu çifti, bir demet Jennifer. Dushku diye bir eleman.