English-Turkish translations for heating:

isıtma · kalorifer · ısınma · Isıtma sistemi · ısıtıcı · other translations

heating isıtma

Of course you have heat.

Isıtma var tabii ki.

What about, Mr. Heating, ventilation and air conditioning?

Peki ya favorim olan Bay Isıtma, Havalandırma ve Klima?

Heating and Air Conditioning.

Isıtma ve Klima Sistemleri

Click to see more example sentences
heating kalorifer

You got water, electricity, heating all the basics.

Su, elektrik, kalorifer, temel olan her şey var.

First, the heating went, then the gas thing broke and the plumbing froze.

Önce kalorifer gitti, sonra gaz şeyi bozuldu ve su tesisatı dondu.

Alas, I'm afraid the heating at St Wulfric's packed up ages ago.

Ne yazık ki St Wulfric'in kaloriferleri yıllar önce devrini tamamlamış.

heating ısınma

My dad ran a plumbing and heating company.

Babam bir tesisat ve ısınma şirketinin başındaydı.

Yeah, well, heat's a little more important right now.

Evet, ama, ısınma şuan için biraz daha önemli.

Tokyo is toasty, london is drying out, And even vista verde is heating up.

Tokyo sıcacık, Londra kurumaya başladı ve Vista Verde bile ısınmaya başladı.

heating Isıtma sistemi

Heating and Air Conditioning.

Isıtma ve Klima Sistemleri

Rutley and Son Heating and Air Conditioning.

Rutley ve Oğlu. Isıtma ve Klima Sistemleri

Heat and ventilation systems.

Isıtma ve havalandırma sistemleri.

heating ısıtıcı

Why is there no heat?

Neden hiç ısıtıcı yok?

Perspiration passes through heat filaments and salt precipitators.

Ter, ısıtıcılar ve tuz çökelticilerin arasından süzülür.