English-Turkish translations for hedge:

yatırım · koruma · çit · çalı · other translations

hedge yatırım

That is a list of indictments being prepared against you and your partners at the SunnyLinks hedge fund.

Bu size karşı hazırlanan iddianamelerin bir listesi, sen ve senin SunnyLinks yatırım fonu ortaklarına karşı.

It's a hedge fund named Mercury Capital.

Mercury Capital adında bir yatırım fonu.

John Wiley, hedge fund manager.

John Wiley, yatırım fonu idarecisi.

Click to see more example sentences
hedge koruma

I've got a hedge fund meeting in Hong Kong.

Hong Kong bir koruma fonu toplantım var.

And he was a hedge fund manager or something.

Ve o da koruma fonu menajeri falan.

Or the head of Citibank or the hedge fund guys at Goldman Sachs?

Ya da Citibank'ın başkanı ya da Goldman Sachs'in koruma fonu elemanları?

Click to see more example sentences
hedge çit

It's called a hedge, and it is not to be feared, my amphibious friend.

Onun adı çit ve de hiç korkulacak bir şey değil benim amfibik dostum.

Gus, give me the hedge clippers.

Evet. Gus bana çit makasını getirsene.

Colonel, we should check those hedges.

Albay, o çitleri kontrol etmeliyiz.

Click to see more example sentences
hedge çalı

Incredible hedge work.

İnanılmaz bir çalı.