English-Turkish translations for heed:

dikkat · dikkat etmek, dikkat etme · dinlemek · other translations

heed dikkat

Take heed, lieutenant, I received a warning last night from Katrina.

Dikkatli ol teğmen. Dün gece Katrina'dan bir uyarı aldım.

But first, please heed this call That always will I love you

Ama önce, lütfen buna dikkat et O hep seni sevecek

Take heed, rise, and walk with me.

Dikkatli ol, yüksel ve benimle yürü.

Click to see more example sentences
heed dikkat etmek, dikkat etme

But first, please heed this call That always will I love you

Ama önce, lütfen buna dikkat et O hep seni sevecek

Take heed, Sir Thomas.

Dikkat et, Sir Thomas.

heed dinlemek

Heed my warning or be destroyed!

Uyarımı dinleyin ya da yok olun.