English-Turkish translations for heist:

soygun · çalmak · other translations

heist soygun

But I'm getting one last heist before I go, and you're gonna help me!

Gitmeden önce son bir soygun yapacağım ve sen de bana yardım edeceksin.

There's a big heist

Büyük bir soygun var.

Must've been a great, big heist.

Çok büyük bir soygun olmalı.

Click to see more example sentences
heist çalmak

So he heisted some ashtrays and candlesticks.

Yani bazı kül tablaları ve şamdanları çaldı.

Heisting Zuban cigars.

Zuban sigaralarını çalmak.