English-Turkish translations for hellish:

cehennemi · cehennem gibi · korkunç · kötü · other translations

hellish cehennemi

To us, the young Earth would have been a hellish place.

Genç Dünya bizim için cehennem gibi bir yer olurdu.

I still have nightmares about that hellish scene.

Bu cehennemi sahne hakkında hala kabuslar görüyorum.

Yet Stephen Mojzsis is sure that somewhere on this hellish earth there was life.

Stephen Mojzsis henüz emin bu cehennem gibi dünyanın bir yerinde yaşam vardı.

Click to see more example sentences
hellish cehennem gibi

To us, the young Earth would have been a hellish place.

Genç Dünya bizim için cehennem gibi bir yer olurdu.

Yet Stephen Mojzsis is sure that somewhere on this hellish earth there was life.

Stephen Mojzsis henüz emin bu cehennem gibi dünyanın bir yerinde yaşam vardı.

Or, as I like to call it, Six Hellish Weeks.

Ya da benim deyimimle cehennem gibi altı hafta.

hellish korkunç

'What a hellish crime!

Ne korkunç bir suç!

Original sin what a hellish idea.

Orijinal günah; ne korkunç bir fikir.

hellish kötü

These were evil hellish bastards.

Bunlar kötü, şeytani piç kurularıydı.