English-Turkish translations for helping:

yardım · yardımcı · yardımı olan · yararlı · porsiyon, porsiyon. · other translations

helping yardım

There is so much that I can do to help you, and there's much that you can do to help us.

Sana yardım edebileceğim bir çok şey var, ve senin de bize yardım edebileceğin bir çok şey var.

Now, you you help me find him I'll give you what you've always wanted.

Şimdi sen onu bulmama yardım et ben de sana her zaman istediğin şeyi vereyim.

I want to help you, but you need to help me help you.

Ama sana yardım etmem için senin de bana etmen lazım.

Click to see more example sentences
helping yardımcı

I just wanted to make her happy and help her on her way.

Ben sadece onu mutlu etmek ve ona yardımcı olmak istemiştim.

Hard to find good help these days.

Bu günlerde iyi yardımcı bulmak zor.

That doesn't help either.

Bu da pek yardımcı olmuyor.

Click to see more example sentences
helping yardımı olan

Mr. Todd, there's a girl who needs my help, such a sad girl and lonely, and beautiful too and

Bay Todd, yardımıma ihtiyacı olan bir kız var. Çok üzgün ve yalnız bir kız, ayrıca çok güzel

Do you need help down there?

Yardıma ihtiyacı olan var mı?

Actually, uh, I need his help, too.

Aslında onun da yardımına ihtiyacım var.

Click to see more example sentences
helping yararlı

But please help me tomorrow night.

Ama yarın gece lütfen bana yardım et.

Shut up and help me tomorrow.

Sus da yarın bana yardım et.

It won't help. They're both too small

İşe yaramaz, ikisi de çok küçük.

Click to see more example sentences
helping porsiyon, porsiyon.

Because I had two helpings.

Çünkü ben iki porsiyon yedim.

A free dinner and second helpings.

Bedava yemek ve ikinci porsiyon.

Yeah, you usually have at least six helpings.

Evet, normalde en az altı porsiyon yersin.

Click to see more example sentences