English-Turkish translations for helplessness:

çaresizlik · acizlik · other translations

helplessness çaresizlik

Treat it as a hapless woman's helplessness and forgive me.

Bunu bahtsız bir kadının çaresizliği olarak düşün ve beni affet.

lnability or helplessness can have serious psychological ramifications.

Acizlik ya da çaresizliğin, çok ciddi psikolojik uzantıları olabilir.

It's an ache a helplessness

Bu bir acı. Bir çaresizlik.

Click to see more example sentences
helplessness acizlik

lnability or helplessness can have serious psychological ramifications.

Acizlik ya da çaresizliğin, çok ciddi psikolojik uzantıları olabilir.