English-Turkish translations for hen:

tavuk · dişi · kadın · dişi kuş · other translations

hen tavuk

One day the hen laid an egg; and it was not a simple egg but a golden one.

Bir gün tavuk bir yumurta yumurtladı Ancak basit bir yumurta değil. Altından bir yumurta.

Have you done all this for a hen?

Tüm bunları bir tavuk için mi yaptın?

Have you ever seen a headless hen?

Daha önce başsız tavuk gördün mü?

Click to see more example sentences
hen dişi

The Hen House? She told me, Sam.

Dişi Kuş evimi? bana anlattı, Sam.

They're all hens.

Hepsi dişi tavuk.

hen kadın

Six good hens, and now Miss Taylor.

Altı iyi kadın, ve şimdi Bayan Taylor.

In fact, a woman called today; Zaranek threatened hen

Aslında bugün bir kadın aradı. Zaranek, kadını tehdit etmiş.

hen dişi kuş

The Hen House? She told me, Sam.

Dişi Kuş evimi? bana anlattı, Sam.