English-Turkish translations for hence:

bundan · bu yüzden · bu nedenle · dolayısıyla · bu zamandan · buradan · bundan dolayı · other translations

hence bundan

Hence, I have invented this pen which is actually an electronic device.

Dolayısıyla, bu kalemi icat ettim. Aslında bu bir elektronik cihaz.

Hence, "Shaky Hands." Oh, that's not even clever.

Bu yüzden de "Titrek Eller." Zekice bile değil.

Hence, the statue immortalizing him grappling with his most accursed nemesis.

Bu yüzden, bu heykel onu ölümsüzleştiriyor. Onun en büyük düşmanıyla boğuşurken.

Click to see more example sentences
hence bu yüzden

Hence this very important meeting.

Bu yüzden bu toplantı çok önemli.

Hence, "Shaky Hands." Oh, that's not even clever.

Bu yüzden de "Titrek Eller." Zekice bile değil.

I know that part, Amy, hence the question.

O bölümü biliyorum, Amy, bu yüzden sana soruyorum.

Click to see more example sentences
hence bu nedenle

Then, Jules Verne obviously, hence the name of my submarine.

O zaman, Jules Verne Belli ki öyle, bu nedenle denizaltımın adı.

Hence, whoever does a wrong thing

Bu nedenle, kim yanlış bir şey yaparsa

Hence the bad haircut.

Bu nedenle saç traşım kötü.

Click to see more example sentences
hence dolayısıyla

Hence, I have invented this pen which is actually an electronic device.

Dolayısıyla, bu kalemi icat ettim. Aslında bu bir elektronik cihaz.

Still a controversial area, hence the secrecy.

Hala tartışmalı bir konu dolayısıyla gizliliğimiz var.

And hence the immediate decapitation.

Ve dolayısıyla acil infazı gerekti.

Click to see more example sentences
hence bu zamandan

Then, Jules Verne obviously, hence the name of my submarine.

O zaman, Jules Verne Belli ki öyle, bu nedenle denizaltımın adı.

And hence you'll always be her happiness.

Bu yüzden her zaman onun mutluluğu olacaksın.

hence buradan

Hence, old goat!

Buradan, yaşlı keçi!

Hypothalamus here, hence the d.I. And incontinence.

Hipotalamus burada, DI ve idrar kaçırma burada.

hence bundan dolayı

Hence the missing bag.

Çanta bundan dolayı kayıp.

Hence the tequila.

Bundan dolayı tekila.