hep

So you've been getting hep "A"and" B," typhoid, rabies, and japanese encephalitis?

Yani hepatit A, B,.. tifo, kuduz ve japon ensefalit aşıları oldun?

Right. South Asia. So you've been getting hep "A"and" B," typhoid, rabies, and japanese encephalitis?

Doğru Güney Asya yani yaptırdığın aşılar hepatit "A"and" B," tifo, kuduz, ve Japon ansefalitisi?

Test came back negative, same for Hep A and B.

Testler negatif çıktı. Hepatit A ve B için de aynı.

What, you think he has hep "C"?

Ne sence hepatit "C" var mı?

What is hep V, Sarah?

Hepatit V ne Sarah?

She probably has Hep C and a bad case of the flu.

Büyük olasılıkla Hepatit C'si var ve kötü bir grip geçiriyor.

Normal liver enzymes rules out hep b and cirrhosis.

Normal karaciğer enzimleri Hepatit B ve sirozu eliyor.

Hep "C" explains everything.

Hepatit C her şeyi açıklıyor.

Hep "C" is a chronic condition.

Hepatit C kronik bir koşuldur.

Blood test confirming hep c.

Kan testi Hepatit C'yi doğruluyor.