English-Turkish translations for herald:

haberci · elçi · other translations

herald haberci

Ancient Urdu dialect meaning "herald"or" guardian,"or in some translations," prophet".

Kadim Urdu lehçesi, anlamı haberci, gardiyan ya da bazı çevirilerde peygamber.

You're not a herald, and you never will be.

Sen bir haberci değilsin, asla da olamayacaksın.

But this herald

Ama bu haberci

Click to see more example sentences
herald elçi

I'm Knuck, the City Herald.

Ben şehir elçisi Knuck.