English-Turkish translations for herbal:

bitki, bitkisel · other translations

herbal bitki, bitkisel

Bring me some herbal iced tea.

Bana buzlu bitkisel çay getir. Tamam.

What the hell is this, herbal tea?

Nedir bu be, bitki çayı mı?

Yeah, herbal tea for me, please.

Bana da bitki çayı lütfen.

Click to see more example sentences