English-Turkish translations for hereby:

böylelikle · bu vesile ile · other translations

hereby böylelikle

Diana Skouris, your adoption of Maia Rutledge is hereby complete, legal, and binding.

Diana Skouris Maia Rutledge'ı evlat edinme işleminiz böylelikle yasal ve bağlayıcı olarak tamamlandı.

You and Martin are hereby appointed civilian scouts.

Sen ve Martin bundan böyle sivil izcilersiniz.

I hereby declare my Dolce Vita ball officially finished.

Böylece Dolce Vita galamın resmen bittiğini ilan ediyorum.

Click to see more example sentences
hereby bu vesile ile

I hereby order you to execute uh, uh, the execution.

Bu vesile ile infaz için emir Ah, Ah, infaz.

Montgomery Clyde, I hereby revoke your membership of this hallowed guild.

Montgomery Clyde bu vesile ile kutsal birliğimizdeki üyeliğini iptal ediyorum.

I hereby promote you to General-Feldmarschall.

Bu vesile ile de sizi mareşalliğe yükseltiyorum.

Click to see more example sentences