English-Turkish translations for heritage:

miras · other translations

heritage miras

It is a beautiful country filled with rich culture and a wonderful heritage.

Zengin bir kültür ve mükemmel bir mirasla bezeli çok güzel bir ülke.

Russian heritage museum received an anonymous gift.

Rus Miras Müzesi'ne isimsiz bir hediye gönderilmiş.

It's your heritage, man.

Bu senin mirasın, dostum.

Click to see more example sentences