English-Turkish translations for hermaphrodite:

hermafrodit · hünsa · other translations

hermaphrodite hermafrodit

I think hermie the hermaphrodite needs a jumbo coffee.

Sanırım hermafrodit Hermie'nin sağlam bir kahveye ihtiyacı var.

You were the hermaphrodite cheerleader?

Hermafrodit amigo kız sen miydin?

And like the majestic seahorse, it's hermaphroditic.

Ve görkemli denizatı gibi o bir hermafrodit.

hermaphrodite hünsa

Foot fetish, orgies, shit films hermaphrodites, mutilation.

Ayak fetişleri, orgazm, bok filmleri hünsa, tuhaf organlar.